Nasze gry na trasie Sztafety Niepodległości

Nasze gry na trasie Sztafety Niepodległości

Gry “Zgierscy Fabrykanci”, “Wspólnota” oraz “Siłaczki” znalazły się na trasie Sztafety Niepodległości organizowanej przez ZHP Hufiec Zgierz.

Zgierscy harcerze obdarowują grami miejsca, w których goszczą podczas rowerowej sztafety, m. in. w Lublinie i Radomiu.

Sztafeta rowerowa z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują ogień innym harcerzom i instruktorom z całej Polski uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Ponadto 11 listopada uczestnicy sztafety składają ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, podczas    głównych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa.