Młodzieżowe rekomendacje dla władz miasta

Młodzieżowe rekomendacje dla władz miasta

Grupa “Żywe Lekcje WOS” intensywnie pracuje nad rekomendacjami dla władz miasta, które oficjalnie zaprezentuje na najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza.

Oferta sportowo-rekreacyjna
Miejsca spotkań i rozrywki dla młodzieży
Komunikacja miejska

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.