A A A

\Projekt "Seniorzy bez barier" to cykl warsztatów dla seniorów prowadzonych przez młodzież dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza. W cyklu zajęć znalazła się tematyka nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki.

Konkurs ofert dotyczył realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wiek. Projekt "Seniorzy bez barier" zawiera cykl 4 warsztatów dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w tematyce nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki. Zajęcia poprowadzą osoby młode (16-20 lat) ze Stowarzyszenia EZG.

.