WŁĄCZ RADIO EZG!

POSŁUCHAJ:

ezglogo2

 

Aktualnie nadajemy:

winamp mediap

real

A A A

 

Projekt „Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG” jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu. Projekt dofinansowano z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt dotyczy stworzenia radia obywatelskiego w Zgierzu oraz realizacji audycji o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym począwszy od marca 2014 r. Celem jest wzrost aktywności obywatelskiej zgierzan i zgierzanek, zwiększenie ich wiedzy o samorządzie oraz promocja zainteresowań i sukcesów mieszkańców i mieszkanek Zgierza w różnym wieku. 

Wśród działań znajdują się m. in. radiowe relacje na żywo z miejskich imprez plenerowych i sesji Rady Miasta Zgierza, audycje radiowe przygotowywane przez uczniów i uczennice mające na celu promocję zgierskich szkół, a także otwarte spotkania ze znanymi łódzkimi dziennikarzami i dziennikarkami radiowymi. 

Projekt trwa od lutego do września 2014 r. Całkowity koszt projektu to 137 tys. zł.

swiss 1

ecorys logo                                              Logo MEWA 

.