A A A

Klucz do równości

W 2010 zrealizowaliśmy projekt „Klucz do równości – nie wykluczaj". Wśród działań znalazły się debata młodzieżowa i konferencja nt. przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność i biedę. Projekt został dofinansowany ze środków UE z programu Młodzież w Działaniu.

logoMWDpl    mlodziez 700

 

.