A A A

 

kreatywnyautobus

"Autobus do kultury" to projekt grupy nieformalnej "Na trasie 51", która przy wsparciu Stowarzyszenia EZG podjęła temat lokalnej komunikacji miejskiej. Realizatorzy i realizatorki projektu zaangażowali mieszkańców, by wspólnie zaproponować usprawnienia i promować pozytywne zachowania w zgierskim transporcie zbiorowym.

Projekt realizowany jest w ramach programu "Grant na lepszy start" w okresie czerwiec - listopad 2015 r. W skład grupy inicjatywnej weszli: Joanna Gajdziak, Katarzyna Żądło i Łukasz Walczak.

Pierwszym działaniem był happening "Kreatywny autobus", który odbył się 1 sierpnia 2015 r. w ramach otwarcia strefy grillowania w Parku Miejskim. Młodsi zgierzanie mogli namalować swój wymarzony autobus, a dorośli wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Wyniki ankiety nt. komunikacji miejskiej

Zrealizowano również konkurs "Autobus na plus", którego zwieńczeniem była kampania społeczna i akcja plakatowo-vlepkowa. Jej celem była promocja pozytywnych zachowań w komunikacji miejskiej, w tym dotyczących pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. 

W piątek 13 listopada odbył się happening "Jeżdżę, więc czytam" . Na placu Kilińskiego w Zgierzu rozdawane były zakładki książkowe zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej oraz cytaty z książek nawiązujące do jazdy autobusem bądź innymi środkami transportu publicznego. 

Projekt zakończyła debata międzypokoleniowa z udziałem kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych, Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

.