A A A
16dni grafika
Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to akcja odbywająca się w okresie 25 listopada - 10 grudnia, podejmująca tematykę przeciwdziałania przemocy. Stowarzyszenie EZG było głównym realizatorem kampanii w latach 2010-2014, realizując konferencje, warsztaty i inne działania profilaktyczne.
Stowarzyszenie włączyło się w organizację kampanii w Zgierzu w momencie trwania jej III edycji, rok rocznie proponując nowe hasło:
  • 2010 - Dorosłość a dojrzałość,
  • 2011 - Czuję się Kobietą,
  • 2012 - Prawdziwa siła to miłość,
  • 2013 - 16 Dni i co dalej?,
  • 2014 - Trzeźwy umysł - bezpieczny dom.
Podczas Kampanii organizowane były konferencje i debaty z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek zgierskich instytucji społecznych, kulturalnych i organizacji pozarządowych, policji, szkół, władz miasta, mediów; warsztaty i szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych, w szczególności kobiet bądź rodziców, z zakresu m. in. samoobrony, krav magi, cyberprzemocy, domowego bezpieczeństwa finansowego, tańca, zabaw rodziców z dziećmi itp.; bezpłatne poradnictwa prawne i psychologiczne; happeningi, sesje fotograficzne, filmy kampanijne i akcje plakatowe, koncerty i spektakle.
Współpracowaliśmy w głównej mierze z inicjatorem akcji w Zgierzu - Teatrem Art. 51, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Działania zyskiwały patronat mediów lokalnych i władz miasta.
Koordynatorką akcji od początku jej istnienia jest Justyna Zielińska.
.