A A A

DZIAŁANIA

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra". Porusza tematykę przemysłowej historii Zgierza z XIX i pocz. XX wieku, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem włókienniczym i chemicznym w kraju. Głównym produktem jest historyczno-ekonomiczna gra planszowa "Zgierscy Fabrykanci".

Projekt "Dawno temu w Zgierzu" zrealizowany przez Stowarzyszenie EZG był współfinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz. Głównym rezultatem projektu jest stworzenie przez uczniów i uczennice zgierskich szkół podstawowych 8 bajek o Zgierzu wydanych w formie książeczki oraz słuchowisk.

Odkrywając międzywojenny Zgierz to projekt realizowany w partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza i Stowarzyszeniem Tkalnia w 2014 roku. Dzięki dofinansowaniu z programu "Patriotyzm Jutra" udało się stworzyć film o międzywojennym prezydencie Zgierza, Janie Świerczu, multimedialną mapę miasta oraz wystawę muzealną o międzywojennym Zgierzu.

Cykliczna akcja odbywająca się pod koniec sierpnia. Od 2011 roku zbieramy artykuły szkolne dla dzieci ze Zgierza. Dzięki wsparciu zgierzan i zgierzanek w sześciu edycjach akcji zebraliśmy ponad 270 wyprawek pełnych artykułów szkolnych.

Projekt dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie dotyczy upamiętnienia ważnych dla historii miasta zgierzanek. W planie jest m in. stworzenie filmów edukacyjnych i gry memory o Zgierskich Siłaczkach: nauczycielkach, lekarkach, radnych i prawniczkach.

Projekt "Zgierska roz(g)rywka" został dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza w 2016 roku. Celem dwóch zorganizowanych gier miejskich była popularyzacja historii naszego miasta wśród zgierskiej młodzieży.

W 2010 zrealizowaliśmy projekt „Klucz do równości – nie wykluczaj". Wśród działań znalazły się debata młodzieżowa i konferencja nt. przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność i biedę. Projekt został dofinansowany ze środków UE z programu Młodzież w Działaniu.

W latach 2010-2012 Stowarzyszenie organizowało konkurs dla uczniów i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgierskiego oraz sąsiednich: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego i poddębickiego. Celem konkursu była edukacja obywatelska młodzieży irozwijanie jej twórczości w kontekście wiedzy o społeczeństwie, państwie i samorządzie.

Zgierska Fabryka Talentów to projekt dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza, w ramach którego znajdą się warsztaty w sześciu dziedzinach artystycznych oraz międzyszkolny konkurs "Zgierz Ma Talent".

"Autobus do kultury" to projekt grupy nieformalnej "Na trasie 51", która przy wsparciu Stowarzyszenia EZG podjęła temat lokalnej komunikacji miejskiej. Realizatorzy i realizatorki projektu zaangażowali mieszkańców, by wspólnie zaproponować usprawnienia i promować pozytywne zachowania w zgierskim transporcie zbiorowym.

Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to akcja odbywająca się w okresie 25 listopada - 10 grudnia, podejmująca tematykę przeciwdziałania przemocy. Stowarzyszenie EZG było głównym realizatorem kampanii w latach 2010-2014, realizując konferencje, warsztaty i inne działania profilaktyczne.

W celu promocji nauki zasad ortografii oraz pozytywnego spojrzenia na ojczysty język polski, podjęliśmy się organizacji Zgierskiego Dyktanda, do którego zaprosiliśmy mieszkańców Zgierza. Do tej pory miały miejsce jego trzy edycje. Teksty we wszystkich przypadkach nawiązywały do tematyki zgierskiej.

Projekt dotyczył realizacji audycji radiowych o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym w okresie czerwiec-grudzień 2015 r. Został zrealizowany przez Stowarzyszenie EZG w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza. Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Zgrywalizacja - zagraj w mieście!" dofinansowany z programu "Młodzież w działaniu" to kilkutygodniowa gra miejska, w której 5-osobowe grupy rywalizowały o główną nagrodę, uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Równolegle odbywały się warsztaty o tematyce marketingowej i dziennikarskiej.

Projekt dotyczył stworzenia internetowego radia obywatelskiego. Został dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i zrealizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.

Czy Zgierz może być miastem turystycznym? Ależ oczywiście! Dlatego Stowarzyszenie EZG opracowało "Ilustrowany Przewodnik Turystyczny po mieście i gminie Zgierz", w którym znalazło się dwanaście tras przybliżających Zgierz i powiat zgierski.

Projekt dotyczy zwiększenia poziomu aktywności społecznej oraz wiedzy obywatelskiej i historycznej poprzez stworzenie Klubu Aktywnej Młodzieży działającego w trzech modułach: Żywe Lekcje WOS, Młodzieżowa Akademia Historii oraz Kuźnia Wolontariatu.

Projekt "Zachować pamięć, odkryć ślady" był poświęcony wielokulturowej historii Zgierza. Został dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie. Partnerem było Muzeum Miasta Zgierza.

Projekt "Seniorzy bez barier" to cykl warsztatów dla seniorów prowadzonych przez młodzież dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza. W cyklu zajęć znalazła się tematyka nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki.

Stowarzyszenie EZG od 2015 r. włącza się do ogólnopolskiej akcji "Masz Głos" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem programu jest wspieranie mieszkańców i mieszkanek z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi.

.