Aktywna Młodzież - małe kroki, wielkie zmiany

AKTYWNA MŁODZIEŻ - MAŁE KROKI, WIELKIE ZMIANY

Projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających lub uczących się w Zgierzu. Celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi, poczucia ich sprawczości i wpływu na miasto. Działania zakładają wsparcie organizacyjne i liderskie 20 członków samorządów szkolnych, Młodzieżowej Rady, Klubu Aktywnej Młodzieży EZG; 40 warsztatów obywatelskich w szkołach o funkcjonowaniu miasta oraz 10 lokalnych inicjatyw młodzieżowych.

Projekt został dofinansowany z Programu “Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Wartość dofinansowania to 27 tysięcy euro.

WSPARCIE ORGANIZACYJNE DLA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I MRMZ

5 zgierskich szkół bierze udział w module projektu skierowanym do członków i opiekunów samorządów szkolnych. Celem działania realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza jest usprawnienie działalności samorządów i wzrost aktywności społecznej młodzieży. Do projektu dołączyły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, ZSO im. St. Staszica oraz SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

W badaniu potrzeb i oczekiwań wobec samorządu uczniowskiego wzięło udział 734 uczennic i uczniów. Rezultatem badania będzie plan działalności i rozwoju samorządu szkolnego. W tym celu przeznaczymy również ok. 500 zł na zakup materiałów i sprzętu lub przeprowadzenie szkoleń służących wsparciu dla samorządu uczniowskiego.

Opracowanie wyników ankiet

AKADEMIA MŁODYCH LIDEREK I LIDERÓW

Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach Akademii Młodych Liderek i Liderów. Pierwsze warsztaty poświęcone były tematyce bycia liderem/liderką i motywowaniu grupy do działania.

Ruszamy z rekrutacją do projektu! Poszukujemy młodych osób zaangażowanych lokalnie, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje społeczne i liderskie.

Rekrutacja skierowana jest do młodych osób w wieku 16-20 lat, mieszkających lub uczących się w Zgierzu, działających w samorządzie szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza bądź jako członkowie lub wolontariusze w organizacjach pozarządowych.

Wśród działań planowanych dla 20 osób wyłonionych w module Akademii Młodych Liderek i Liderów znajdą się:

  • weekendowe warsztaty integracyjne (marzec/kwiecień 2021);
  • dwa jednodniowe warsztaty stacjonarne (maj/czerwiec 2021);
  • weekendowe warsztaty podsumowujące (wrzesień 2021);
  • wspieranie grup realizujących Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne w ramach projektu (wrzesień-grudzień 2021).

Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, będą to warsztaty wyjazdowe. Jeśli nie – odbędą się w formie zdalnej. Terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Chętne osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną (spotkanie na żywo lub zdalnie).