Aktywna Młodzież - małe kroki, wielkie zmiany

AKTYWNA MŁODZIEŻ - MAŁE KROKI, WIELKIE ZMIANY

Projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających lub uczących się w Zgierzu. Celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi, poczucia ich sprawczości i wpływu na miasto. Działania zakładają wsparcie organizacyjne i liderskie 20 członków samorządów szkolnych, Młodzieżowej Rady, Klubu Aktywnej Młodzieży EZG; 40 warsztatów obywatelskich w szkołach o funkcjonowaniu miasta oraz 10 lokalnych inicjatyw młodzieżowych.

Projekt został dofinansowany z Programu “Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Wartość dofinansowania to 27 tysięcy euro.

Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty:

 • „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna i seksualna na miarę XXI w.” (warsztaty dla młodzieży i grupa edukacyjna w social mediach)
 • „Hotele dla owadów w centrum miasta” (warsztaty edukacyjne i budowa domków dla pszczół)
 • „Imprezowo i wesoło” (nagłośnienie wydarzeń szkolnych i wprowadzenie ekologicznych dekoracji świątecznych)
 • „Reader’s Corner w SP4” (wypożyczalnia książek i czasopism w języku angielskim dla uczniów)
 • „Zdrowo i kolorowo” (działania sportowe na obiektach MOSiR i spacery nordic walking)

Do 4 października potrwa II nabór wniosków, w którym wyłonimy kolejne 5 inicjatyw.

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na rzecz lokalnej społeczności, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania miejsc i tematów ważnych dla młodzieży. Wartość jednej inicjatywy może wynieść do 1000 zł.

Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary działalności Stowarzyszenia EZG:

 • organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych,
 • promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa,
 • rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia i sportu,
 • usprawnienie transportu zbiorowego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom,
 • integracja międzypokoleniowa z seniorami.

W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw.

Inicjatywy będą mogły być realizowane do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl w terminie do 4 października 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne.

Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych

WSPARCIE ORGANIZACYJNE DLA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I MRMZ

5 zgierskich szkół bierze udział w module projektu skierowanym do członków i opiekunów samorządów szkolnych. Celem działania realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza jest usprawnienie działalności samorządów i wzrost aktywności społecznej młodzieży. Do projektu dołączyły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, ZSO im. St. Staszica oraz SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

W badaniu potrzeb i oczekiwań wobec samorządu uczniowskiego wzięło udział 734 uczennic i uczniów. Rezultatem badania będzie plan działalności i rozwoju samorządu szkolnego. W tym celu przeznaczymy również ok. 500 zł na zakup materiałów i sprzętu lub przeprowadzenie szkoleń służących wsparciu dla samorządu uczniowskiego.

Opracowanie wyników ankiet

AKADEMIA MŁODYCH LIDEREK I LIDERÓW

Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach Akademii Młodych Liderek i Liderów. Pierwsze warsztaty poświęcone były tematyce bycia liderem/liderką i motywowaniu grupy do działania.

Ruszamy z rekrutacją do projektu! Poszukujemy młodych osób zaangażowanych lokalnie, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje społeczne i liderskie.

Rekrutacja skierowana jest do młodych osób w wieku 16-20 lat, mieszkających lub uczących się w Zgierzu, działających w samorządzie szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza bądź jako członkowie lub wolontariusze w organizacjach pozarządowych.

Wśród działań planowanych dla 20 osób wyłonionych w module Akademii Młodych Liderek i Liderów znajdą się:

 • weekendowe warsztaty integracyjne (marzec/kwiecień 2021);
 • dwa jednodniowe warsztaty stacjonarne (maj/czerwiec 2021);
 • weekendowe warsztaty podsumowujące (wrzesień 2021);
 • wspieranie grup realizujących Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne w ramach projektu (wrzesień-grudzień 2021).

Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, będą to warsztaty wyjazdowe. Jeśli nie – odbędą się w formie zdalnej. Terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Chętne osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną (spotkanie na żywo lub zdalnie).